Διακήρυξη Σύστασης Επιτροπής Αγώνα, Για Την Επανίδρυση Του Ιστορικού Δήμου Τυμπακίου.

mesaralive  24 February, 2015 ΓΝΩΜΕΣ
Διακήρυξη Σύστασης Επιτροπής Αγώνα, Για Την Επανίδρυση Του Ιστορικού Δήμου Τυμπακίου.

Ο νόμος 3852/2010, γνωστός και ως νόμος για τη “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αχανών,για τα ελληνικά δεδομένα δήμων, όπως αυτοί προέκυψαν από την πρόχειρη και λανθασμένη συνένωση των πρώην “Καποδιστριακών” δήμων.

Χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψιν η πολιτισμική συνοχή και τα στοιχεία ιστορικότητας του κάθε τόπου, χωρίς την ύπαρξη υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών, αλλά κυρίως χωρίς την εξεύρεση απαραίτητων οικονομικών πόρων για την εξέλιξή τους!

Ίσως, η πιο χαρακτηριστικά επιπόλαια περίπτωση εφαρμογής του πιο πάνω νόμου, σίγουρα σε επίπεδο Κρήτης, αλλά πιθανότατα και σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί η κατάργηση του ιστορικού, από το έτος 1879, Δήμου Τυμπακίου και η υπαγωγή του στον “Καλλικρατικό“ Δήμο Φαιστού.

Η ως σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα τόσο οι κάτοικοι του Τυμπακίου, όσο και οι κάτοικοι των γύρω από το Τυμπάκι οικισμών, να υφίστανται καθημερινά τις αρνητικές συνέπειες μιας λανθασμένης πολιτικής επιλογής, που καθιστά τη ζωή τους δύσκολη και προβληματική, στον ίδιο τους τον τόπο.

Η έλλειψη σημαντικών υποδομών, ό ανεπαρκής συντονισμός των δημοτικών φορέων, η έλλειψη οργάνωσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού ανάπτυξης καθώς και η ανεπαρκής εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρείχαν οι νεοσυσταθέντες δήμοι, σε συνδυασμό με την κατάργηση ή τη μεταφορά υπηρεσιών, που μέχρι πρόσφατα υπήρχαν στο Τυμπάκι, μαζί με την ελλιπή αστυνόμευση, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Τυμπακίου και τη ραγδαία μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του.

Οι υφιστάμενοι μικρότεροι οικισμοί που βρίσκονται πλησίον του Τυμπακίου, αφέθηκαν τελείως στην τύχη τους, τόσο από το κράτος, όσο και από τον ενιαίο και κεντροποιημένο ∆ήμο Φαιστού.

Οι δυνατότητες ανάπτυξης του Τυμπακίου, εξαιτίας κυρίως της γεωγραφικής του θέσης, υποβαθμίστηκαν και αποδυναμώθηκαν εντελώς, αφού οι εφαρμοσμένες πολιτικές των τελευταίων ετών είχαν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη-εξαφάνιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του, αντί της ανάδειξής τους.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο οι κάτοικοι του Τυμπακίου, αλλά και οι κάτοικοι ολόκληρης της Μεσαράς, να γυρίσουν την πλάτη προς τη θάλασσα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το εμπόριο, τον τουρισμό και την οικονομία του τόπου.

Επίσης, η ιστορία του Δήμου Τυμπακίου που υπήρξε ένας από τους παλαιότερους της Κρήτης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χαλέπας από το έτος 1879  και σύμφωνα με το ΠΔ.99/2000(A’97) και ένας εκ των πλέον μαρτυρικών ∆ήμων της χώρας μας, έχει απαξιωθεί πλήρως, ενώ κινδυνεύει και αυτό είναι το χειρότερο όλων να λησμονηθεί, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την μνήμη όσων αγωνίστηκαν και πέθαναν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Να λησμονηθεί δηλαδή το δράμα των ηρωικών κατοίκων του Τυμπακίου, που στη Γερμανική κατοχή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να τα καταστρέψουν / ισοπεδώσουν ολοσχερώς οι κατακτητές.

Να λησμονηθούν όλοι εκείνοι οι κάτοικοι του Τυμπακίου που δούλεψαν και πέθαναν σε καταναγκαστικά έργα, για την κατασκευή του αεροδρομίου και εκείνοι που σκοτώθηκαν από τις νάρκες που είχαν τοποθετηθεί από τους Γερμανούς κατακτητές, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. 

Δυστυχώς , τόσο ο προγραμματισμός, όσο και η εκτέλεση του νόμου 3852/2010, ουσιαστικά επιβλήθηκαν στους κατοίκους του Τυμπακίου, χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώμη τους, χωρίς να ληφθούν υπ όψιν οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις τους, αλλά κυρίως χωρίς να ληφθούν υπ όψιν τα στοιχεία και τα δεδομένα της ιστορικότητας των κατοίκων και της πόλης τους.

Σήμερα, όλοι εμείς που βιώνουμε τη θλιβερή αυτή κατάσταση για τον τόπο μας, διεκδικούμε την αποκατάσταση της αδικίας και την επάνοδο του Τυμπακίου στη θέση που κατείχε, πριν από το πρόγραμμα  Καλλικράτης, τόσο σε Παγκρήτιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι κάτοικοί του είχαν και συνεχίζουν να συνεισφέρουν στους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού, των επιστημών και της οικονομίας της χώρας.

Η αγάπη για τον τόπο μας και η κατάρρευση των προσδοκιών μας για την ανάπτυξη του, μας κινητοποιεί και μας οργανώνει σε μια ανεξάρτητη κίνηση των πολιτών του Τυμπακίου, που ο κάθε ένας θέλει να προσφέρει με όλες του τις δυνάμεις, για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί και πάλι το Τυμπάκι και δη ο ιστορικός Δήμος Τυμπακίου.

Όλοι μαζί ενωμένοι, θα αγωνιστούμε για να δημιουργήσουμε και πάλι τον ιστορικό δήμο μας και να τον ξανακάνουμε θετικό σημείο αναφοράς και πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας, σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,

προχωράμε στη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής αγώνα, η οποία με όπλα τη νομιμότητα και την αγάπη για το Τυμπάκι, θα έχει ως σκοπό ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ενός εκ των πιο ιστορικών δήμων της Κρήτης, αυτόν του  ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.

Προκειμένου το Τυμπάκι να αποκτήσει και πάλι τη θέση που δικαιωματικά του αξίζει, ώστε να αναδειχθούν όλες οι δυνατότητες και προοπτικές του. Στην προσπάθεια μας αυτή καλούμε όλους τους συμπολίτες μας του Τυμπακίου και όχι μόνο, να στηρίξουν την προσπάθειά μας, ώστε να επιτελέσουμε το “χρέος” μας προς τον τόπο.

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΠΟ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ. ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΗΜΕΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ.

 

mesaralive  24 February, 2015 ΓΝΩΜΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα