ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Βγήκε η ύλη, οι προθεσμίες και η βαθμολογία

  23 November, 2022 ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Βγήκε η ύλη, οι προθεσμίες και η βαθμολογία

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 2Γ/2022 για τον πρώτο πανελλαδικό, γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Ο διαγωνισμός αφορά σε μόνιμες θέσεις πτυχιούχων για το Δημόσιο και αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στις 08:00, και λήγει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στις 14:00.

Στις αιτήσεις οι υποψήφιοι δηλώνουν μόνο τον κλάδο– ειδικότητα που υπάγονται καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα τους ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανεξαρτήτου ειδικότητος.

Για πρώτη φορά, στην πρόσκληση δεν θα αναφέρεται αριθμός θέσεων προς πλήρωση ούτε οι φορείς, που ζητούν προσωπικό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο είναι το διαγωνιστικό κομμάτι, όπου οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Στην δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογούνται ο γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, οι δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για τις ερωτήσεις γνώσεων και 50% για την εργασιακή αποτελεσματικότητα.

Επιτυχόντες θα είναι όσοι πιάσουν την βάση σε κάθε μάθημα και συνολικά.

Στο δεύτερο στάδιο θα συμμετέχουν όσοι βρεθούν στην λεγόμενη «δεξαμενή» επιτυχόντων. Σε αυτό το στάδιο, αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.

Οι προσλήψεις ανά φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα υπολογίζονται πλέον και τα τυπικά προσόντα, όπως είναι τα μεταπτυχιακά, οι ξένες γλώσσες κ.λπ. και η εντοπιότητα.

 

  23 November, 2022 ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα