Δήμος Φαιστού: Υπενθύμιση για τους καθαρισμούς οικοπέδων

  18 May, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Υπενθύμιση για τους καθαρισμούς οικοπέδων


Σε συνέχεια προηγούμενου δελτίου τύπου του Γραφείου πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Φαιστού υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές: 
(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός 
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των 
περιοχών αυτών, 
(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός 
ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς και σε ακτίνα 100 μέτρων 
από τα όρια των περιοχών αυτών 
(γ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, 
Ότι υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων το αργότερο έως την 30η 
Απριλίου 2024, καθώς και να τους συντηρούν καθαρούς και απαλλαγμένους από εύφλεκτα υλικά 
καθόλη την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου 2024 έως 31 Οκτωβρίου 2024. 
Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει: 
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς 
και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα. 
β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους 
όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. 
γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της 
από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. 
δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. 
ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή 
εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. 
 
 Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των 
υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή 
τους. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης, επιβάλλεται ή 
καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους : 
α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 
διακόσια (200) ευρώ. 
β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. 
Επιπροσθέτως,    με    βάση    την    20/2024  (ΦΕΚ    2695/9-5-2024)  νεότερη    πυροσβεστική    διάταξη οι 
ως άνω υπόχρεοι οφείλουν, έως     31/05/2024 να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ως προς την 
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους, στο Εθνικό Μητρώο 
Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π) 
Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης τιμωρείται, με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον δυο (2) ετών και χρηματική ποινή 180 έως 360 ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε 
ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 70€ ούτε ανώτερο από 150€. 
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι που δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τις ιδιοκτησίες τους να το πράξουν 
άμεσα και όλοι οι υπόχρεοι να είναι σε ετοιμότητα για την υποβολή των σχετικών υπεύθυνων 
δηλώσεων με την έναρξη λειτουργίας της είναι ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εθνικό Μητρώο Τήρησης 
Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας (η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται τις 
επόμενες μέρες) 
Πληροφορίες: 2892 340 424,  2892 340 227 
 

 

  18 May, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα