Δεκαπενταύγουστος 2023: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές όσων εργαστούν

  26 June, 2023 ΑΡΘΡΑ
Δεκαπενταύγουστος 2023: Πότε πέφτει φέτος και τι ισχύει για τις αμοιβές όσων εργαστούν

Ο Δεκαπενταύγουστος   φέτος πέφτει Τρίτη και ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις υποχρεωτικές αργίες. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, για τις αμοιβές των μισθωτών εργαζομένων ισχύουν τα εξής:

Α. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν
1. Επί συστήματος εξαημέρου εργασίας

 οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.

2. Επί συστήματος πενθημέρου εργασίας

 οι ημερομίσθιοι , ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού τους.

Β. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:

οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.

• Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

.

 

  26 June, 2023 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα