Χωρίς φορολογικό έλεγχο από συστάσεώς της η εταιρεία των Ματάλων

mesaralive.gr  24 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Χωρίς φορολογικό έλεγχο από συστάσεώς της η εταιρεία των Ματάλων

φωτο:mesaralive.gr

Σε 15 σημεία, επικεντρώθηκαν οι ορκωτοί λογιστές βάση της σύναψης του πορίσματος, για τη Μονομετοχική των Ματάλων και το διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2011 – 2014.

Είναι εντυπωσιακό αυτό που αναφέρθηκε, ότι «Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεως της ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές».

 

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι:

- Στις υπό έλεγχο χρήσεις υπάρχει σημαντικό έλλειμμα διοικητικής οργάνωσης και διαδικασιών  εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και της εξασφάλισης της περιουσίας της.

- Κάθε ΔΣ και κάθε μέλος έχει ατομική ευθύνη για την περίοδο που ήταν στην διαχείριση και εφόσον ήταν εκτελεστικό όργανο αν είχε δηλαδή την ευθύνη της διαχείρισης

- Η εταιρεία δεν προχώρησε στην εφαρμογή διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος για  τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου.

- Τα ακίνητα της εταιρείας παρέμειναν ανασφάλιστα καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου

- Πληρωμές ύψους 38.565 ευρώ το 2013 σε πληρωμές προμηθευτών και προκαταβολές οι οποίες ωστόσο μέχρι τη σύνταξη της εκθέσεως δεν είχαν τακτοποιηθεί . Πρόκειται για εργασίες επί ακινήτων της εταιρείας για τις οποίες δεν εκδόθηκαν ή δεν παραλήφθηκαν τα αντίστοιχα παραστατικά.

- Στις 31-12-2012 είχαν απογραφεί αποθέματα εμπορευμάτων κόστους  αξίας 7.238 ευρώ, δεν καταχωρήθηκαν στη χρήση 2013 πωλήσεις εξ αυτών ούτε εξακριβώσαμε την πραγματική διάσταση αυτών  των αποθεμάτων.

- Ο λογαριασμός χρεών περιλαμβάνει πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2013 χωρίς νόμιμα παραστατικά και τεκμηρίωση ως εξής:

α) πληρωμές ποσού 76.811 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτσιδίων

β) πληρωμές σε διάφορες προμηθευτές ποσού 37.429 ευρώ

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις νόμων, ενώ δεν είναι γνωστό αν υπήρχε αντιπαροχή για τις πληρωμές αυτές αν αφορούσαν την εταιρεία και αν τελικώς υπήρξε ζημία για την εταιρεία . Η εταιρεία δεν έχει πρόβλεψη για ζημιά από την τακτοποίηση των παραπάνω πληρωμών και προκαταβολών

-  Σε βάρος της εταιρείας έχουν βεβαιωθεί βάση αποφάσεων της Κτηματικής  Υπηρεσίας του Δημοσίου για τα δικαιώματα χρήσης αιγιαλού παραλίας από το 1999 μέχρι το 2012 συνολικό ποσό  475.700 ευρώ.

- Η εταιρεία έχει ασκήσει ανακοπή και προσφυγές κατά των παραπάνω βεβαιώσεων , ωστόσο δεν υπάρχει  πρόβλεψη σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των παραπάνω προσφυγών

- Δεν λάβαμε επιστολή από το δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση ως εκ τούτου διατηρούμε επιφυλάξεις για την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και τις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας

- Το   2009 ο Δήμος Τυμπακίου,  αποφάσισε την μεταφορά του δανείου από την τέως δημοτική επιχείρηση Αναπτυξιακή Εταιρεία Πιτσιδίων στο Δήμο Τυμπακίου. Ενώ έχει εγκριθεί με απόφαση του ΓΓ  η συγκεκριμένη απόφαση, δεν έγινε ποτέ αυτή η μεταφορά, ενώ οι τόκοι αυτοί πληρώνονται από την εταιρεία. 

- Η εταιρεία προχώρησε στη ρύθμιση οφειλών αξίας 526.900 ευρώ, ποσό που θα εξοφληθεί  σε 100 μηνιαίες δόσεις των 6.864 ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει πρόβλεψη για τους τόκους  υπερημερίας 155.000 ευρώ.

- Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεως της ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές

 

Οι 76.000 του ΠΣ Πιτσιδίων

Ερωτήματα για το θέμα των 76.000 ευρώ που φαίνεται να πήγαν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πιτσιδίων ή για λογαριασμό του, έθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι ορκωτοί λογιστές απάντησαν ότι:

- Υπάρχει ένας λογαριασμός Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδίων

- Το ποιοι έχουν πάρει τα χρήματα είναι γνωστό  γιατί κάποια δόθηκαν με πρόχειρες αποδείξεις κάποια μέσω τράπεζας

- Είναι γνωστός και ο χρόνος της πληρωμής

- Εστάλη επιστολή στον τέως Πρόεδρο του ΠΣ Πιτσιδίων η οποία δεν έχει απαντηθεί

- Κατά βάση αυτά έγιναν την χρονική περίοδο 2011- 2013

- Για το 2014 η εικόνα είναι σαφώς βελτιούμενη σε σχέση με το 2011- 2013

 

mesaralive.gr  24 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα