Ανακοινώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Πώς κάνετε αίτηση

  13 June, 2022 ΑΡΘΡΑ
Ανακοινώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Πώς κάνετε αίτηση

Το Proson.gr, το μεγαλύτερο εργασιακό site στην Ελλάδα, ανακοίνωσε όλες τις έως τώρα γνωστές λεπτομέρειες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά όλο το δημόσιo και τους διορισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Proson.gr οι θέσεις εργασίας θα ξεπεράσουν τις 2000 (αφορά την πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).), προκειμένου να καλυφθούν και εκκρεμότητες στις προσλήψεις του 2020 και του 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες μόνο για τους εκπαιδευτικούς το σύστημα διορισμών και προσλήψεων έως το 2024 θα παραμείνει έως έχει 

Οι φορείς που θα προσλάβουν το νέο προσωπικό δεν θα είναι μόνο υπουργεία και Οργανισμοί, αλλά και δήμοι και περιφέρειες όλης της χώρας.

Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός 

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει εξετάσεις σε δύο στάδια καθώς συνέντευξη των υποψηφίων, Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την μορφή των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Τι σημειώνει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ

«Η θεσμοθέτηση ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη πλειονότητα των θέσεων που προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο μέλλον θα έχει θετικές επιπτώσεις στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων καθώς δεν θα εκδίδονται παράλληλα προκηρύξεις για θέσεις των ίδιων ή παρεμφερών ειδικοτήτων», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Παπαϊωάννου επισημαίνοντας ότι θετικές θα είναι επιπτώσεις στην ταχύτερη έκδοση αποτελεσμάτων.

Που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι - Λεπτομέρειες για την γραπτή διαδικασία

Οι γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται ηλεκτρονικά, για το σύνολο των μόνιμων θέσεων , στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων (σε συνεργασία του ΑΣΕΠ µε τα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται) και περιλαμβάνουν τρία μέρη: Γνωστικά πεδία, Δεξιότητες, Προσωπικότητα.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στα ίδια “θέματα” στις δεξιότητες και στην προσωπικότητα ενώ θα διαφοροποιηθούν τα θέματα στα γνωστικά πεδία (ενδεικτικά: πληροφορικοί, λογιστές, ελεγκτές κ.λπ.).
Οι ερωτήσεις που αφορούν στα γνωστικά πεδία (Η εξέταση γνώσεων αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων) θα προκύπτουν, κατόπιν κλήρωσης με ειδικό λογισμικό, από ένα σύνολο ερωτήσεων που απαρτίζουν την Τράπεζα Θεμάτων την ευθύνη της οποίας έχει το ΑΣΕΠ. Η Τράπεζα Θεμάτων δημιουργείται στα πρότυπα της αντίστοιχης Τράπεζας Θεμάτων του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ενώ, κατ’ ανάλογη διαδικασία, κ​ατασκευάζονται και οι περιεχόμενες ερωτήσεις.
Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο.

 

  13 June, 2022 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα