Μινωικές Γραμμές:  Τροποποίηση δρομολογίων λόγω της σημερινής απεργίας

  10 June, 2021 ΑΡΘΡΑ
Μινωικές Γραμμές:  Τροποποίηση δρομολογίων λόγω της σημερινής απεργίας


Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ γνωστοποιούν στο επιβατικό κοινό ότι, λόγω της εξαγγελθείσας 
24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, για την Πέμπτη 10 Ιουνίου  
2021 (από 00:01 έως 24:00), τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων θα 
πραγματοποιηθούν, ως ακολούθως: 
 
 
ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Α.  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Την Πέμπτη 10  Ιουνίου 2021, τα πλοία H/S/Fs FESTOS PALACE & KNOSSOS PALACE θα 
αναχωρήσουν τόσο από το λιμάνι του Ηρακλείου, όσο και από το λιμάνι του Πειραιά, 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
●ΗΡΑΚΛΕΙΟ   –  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  → H/S/F FESTOS PALACE 
Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου, ώρα: 21:30. 
 
●ΠΕΙΡΑΙΑΣ   –  ΗΡΑΚΛΕΙΟ → H/S/F KNOSSOS PALACE 
         Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά, μετά τη λήξη της απεργίας. 
Παρακαλούνται     οι     κύριοι     επιβάτες     και     οι     οδηγοί     των     φορτηγών     οχημάτων     να     βρίσκονται 
έγκαιρα   στο  λιμάνι   του  Πειραιά,   προ   της   προγραμματισμένης   ώρας   αναχώρησης   του   πλοίου.   
 
 Β.  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, τα πλοία H/S/Fs FESTOS PALACE &  KYDON PALACE θα 
αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Σούδας και του Πειραιά αντίστοιχα, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
●ΧΑΝΙΑ   –  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   →   H/S/F   FESTOS   PALACE 
Αναχώρηση από το λιμάνι της Σούδας, ώρα: 18:00. 
●ΠΕΙΡΑΙΑΣ   –  ΧΑΝΙΑ  →   H/S/F   KYDON   PALACE 
               Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά, μετά τη λήξη της απεργίας. 
Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες και οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων να βρίσκονται 
έγκαιρα στo λιμάνι του Πειραιά, προ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης των πλοίων. 
 
 
ΓΡΑΜΜΗ  ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ   (ΑΓΚΩΝΑΣ)  
 
Α.  ΠΑΤΡΑ   –   ΑΓΚΩΝΑ   –   ΠΑΤΡΑ   (Zeus  Palace) 
 
10.06.2021  ΠΑΤΡΑ   –   ΑΓΚΩΝΑ  
Αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας, την Πέμπτη 10.06.2021 στις 23:59 (με τη λήξη της 
απεργίας), με προορισμό τo λιμάνι της Αγκώνας με άφιξη την Παρασκευή 11.06.2021, στις 
20:30 (τοπική ώρα). 
11.06.2021  ΑΓΚΩΝΑ   –   ΠΑΤΡΑ  
Αναχώρηση από το λιμάνι της Αγκώνας, την Παρασκευή 11.06.2021 στις 22:30 (τοπική 
ώρα), με προορισμό το λιμάνι της Πάτρας με άφιξη το Σάββατο 12.06.2021, στις 21:30. 
 
12.06.2021  ΠΑΤΡΑ   –   ΑΓΚΩΝΑ  
Αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας, το Σάββατο 12.06.2021 στις 23:00, με προορισμό το 
λιμάνι της Αγκώνας με άφιξη την Κυριακή 13.06.2021, στις 20:00 (τοπική ώρα). 
 
13.06.2021  ΑΓΚΩΝΑ   –   ΠΑΤΡΑ  
Αναχώρηση από το λιμάνι της Αγκώνας, την Κυριακή 13.06.2021 στις 23:00, με προορισμό 
το λιμάνι της Πάτρας με άφιξη τη Δευτέρα 14.06.2021, στις 21:00. 
 
14.06.201  ΠΑΤΡΑ-   ΑΓΚΩΝΑ  
Αναχώρηση από το λιμάνι της Πάτρας, τη Δευτέρα 14.06.2021 στις 23:00, με προορισμό το 
λιμάνι της Αγκώνας με άφιξη την Τρίτη 15.06.2021, στις 20:30 (τοπική ώρα). 
 
 Β.  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   –   ΑΓΚΩΝΑ   –   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   (M/V  Florencia) 
 
 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   -      ΑΓΚΩΝΑ 
Αναχώρηση από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, την Πέμπτη 10.06.2021 στις 23:59 (με τη λήξη 
της απεργίας), με προορισμό το λιμάνι της Αγκώνας, με άφιξη την Παρασκευή 11.06.2021, 
στις 20:00 (τοπική ώρα). 
 
ΑΓΚΩΝΑ   –   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Αναχώρηση από το λιμάνι της Αγκώνας, την Παρασκευή 11.06.2021 στις 22:30 (τοπική 
ώρα), με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με άφιξη το Σάββατο 12.06.2021, στις 
19:00. 
 
Γ.  ΑΓΚΩΝΑ   –   ΠΑΤΡΑ   (Europa  Palace)   &   ΑΓΚΩΝΑ   –  HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ      (Μ/V  Venezia) 
Τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Αγκώνας με προορισμούς τα λιμάνια της 
Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, δεν επηρεάζονται και θα εκτελεσθούν κανονικά. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να απευθύνονται πριν 
την αναχώρησή τους στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, στα Κεντρικά Πρακτορεία των 
ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, μέσω των Πανελλαδικών αριθμών 801-11-75000 (από σταθερό 
τηλέφωνο), στα λιμενικά γραφεία της εταιρείας (Ηράκλειο: 2810-399899, 2810 330198, 
Πειραιάς: 210 4145744, 210 4080028 Αθήνα: 210 3376910, Σούδα: 28210-81276, Χανιά: 
28210-45911-12 Πάτρα: 2610 426000, Ηγουμενίτσα: 26650 24404, Αγκώνα: +39 071 
201708) και στα κατά τόπους λιμεναρχεία. Κρατήσεις On-Line στο  www.minoan.gr . 
 

 

  10 June, 2021 ΑΡΘΡΑ