Δήμος Φαιστού:Συνεδριάζει αύριο  το Δημοτικό Συμβούλιο

  26 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού:Συνεδριάζει αύριο  το Δημοτικό Συμβούλιο

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση

Αναλυτικά η ενημέρωση:
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27-10-2020 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 17:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, 
σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β’539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 
(ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020). 
 
Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου 
πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου 
την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας 
των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας 
υγείας. 
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει 
απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
 
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος 
1.Διοικητική Αποβολή 
2.Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ σύμφωνα με την απόφαση 71/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑ 
ΦΑΙΣΤΟΥ. 
3.Ένταξη Δημοτικού Σκοπευτηρίου Ζαρού σε κατηγορία. 
4.Μίσθωση ακινήτου χώρου στάθμευσης οχημάτων και αποθήκης στη Δ.Ε. Ζαρού. 
 
 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Γ’ Δόσης 2020 για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού. 
 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή 
6.Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση πλατείας ΛΙΣΤΑΡΟΥ - τροποποίηση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού. 
7.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια ειδών προστασίας από τον 
κορωνοϊό COVID-19. 
8.Τροποποίηση τίτλου κωδικού αριθμού εξόδων 63.7312.0011 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού. 
9.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 και ενίσχυση του ΚΑΕ εσόδων 1219.0006 & 
εξόδων 15.6041.0001 για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 
10.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μελέτη 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». 
11.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ 
ασφαλιστικών εισφορών. 
12.Αποδοχή χρηματοδότησης – τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 για το έργο 
«Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων». 
13.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και 
δημιουργία Κ.Α. εξόδων 70.6117.0002 για την υπηρεσία περισυλλογής & μεταφοράς 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
14.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την 
ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 15.6061 & 35.6061. 
15.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ 
εξόδων 30.7412.0040 για τη μελέτη «Γέφυρα επί του Γεροποτάμου». 
16.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την αποπεράτωση του 
κτιρίου της τοπικής κοινότητας Σίβα. 
17.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ 
εξόδων 30.7332.0003 για την κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια. 
18.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μόνωση της στέγης του 
κλειστού γυμναστηρίου Μοιρών. 
19.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ. 
20.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των ΚΑ εξόδων 
20.6041 και 20.6054 λόγω COVID-19. 
21.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την συντήρηση αύλειου 
χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων. 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πωλιουδάκης Ανδρέας 
22.Παραχώρηση γεώτρησης στη ΔΕΥΑΦΑΙ για την αποκλειστική χρήση της στην ύδρευση. 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 
23.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Κρήτη, Άξονας προτεραιότητας 2 
«Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 6.a.1: Διαχείριση 
Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης». 
24.Αδειοδότηση για την υλοτόμηση δένδρων.
 

 

  26 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ